Клинична Лаборатория

Клинична Лаборатория

В лабораторията се извършват всички видове клинико-химични изследвания, изследвания на кръв и  урина: - коронавирус антитела пакет /SARS-CoV-2 IgM + SARC-CoV-2 IgG/ - кръвна картина -липиден профил -чернодробни изследвания -изследвания за бъбречната функция -туморни маркери -хормони -показатели за възпаление -коагулационен статус Read More
Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Извършват се всички видове микробиологични изследвания на секрети и телесни течности – гърлени, носни, генитални, раневи, урина, коронавирус антитела пакет /SARS-CoV-2 IgM + SARS-CoV-2 IgG/ Осигуряват се също и изследвания за чувствителност към антибиотици на изолираните бактерии. Извършват се всички видове изследвания, свързани с издаването на здравни книжки, документи за постъпване в Read More
Други изследвания

Други изследвания

Коронавирус антитела пакет качествен тест /SARC-CoV-2 IgM + SARC-CoV-2 IgG/ Коронавирус антитела Ig G количествен тест /SARS-CoV-2 IgG/ Серологични изследвания, изследвани на хламидии, спермограми. За удобство на пациентите лаборатория БИОИВ извършва вземане на биологичен материал в дома на пациента. Резултати могат да се получат по: електронен път, факс и куриер. Пакет Read More
  • 1


Лаборатория „БИОИВ” е открита през 1992г. в град Пловдив, специализирана  за микробиологични изследвания. Впоследствие дейността се разширява с откриване на биохимичен и хормонален сектор. В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти и медицински лаборанти. Ежедневно се провежда вътрелабораторен качествен контрол, както и външен лабораторен качествен контрол в НСВОК.