ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ –GDPR

 

Регламент 679/2016 г. на ЕС има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Защитата на личните данни на всеки пациент е от изключителна важност в СМДЛ „БИОИВ” ЕООД. Именно поради тази причина разработихме Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, обработваме и съхраняваме информацията ви.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице. Възможно е да ви бъде искана лична информация, всеки път когато  посетите медицинска лаборатория „БИОИВ” ЕООД с оглед предоставяне на услуги извършвани от нас.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

В качеството си на АДМИНИСТРАТОР на лични данни СМДЛ „БИОИВ” събира и обработва единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. Събира следните лични данни :  

- обработва лични данни: имена, адрес, ЕГН

- обработва данни за здравословното състояние

- събраните лични данни се събират и обработват във връзка с идентификация на пациента, предоставил биологичен материал за изследване и представяне на отчетна информация. 

- извън дружеството получател на личните данни е РЗИ- Пловдив

- не се предават /трансферират/ данни в трети страни извън ЕС

- срока за съхранение на данните е 5 години, но не повече от 10 години във връзка с провеждане на съдебни дела.

 

ВИЕ ИМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

 

- право на достъп;

- право на коригиране или изтриване на лични данни;

- право на ограничаване на обработването;

- право на възражение срещу обработването;

- право на преносимост на данни;

- правото на подаване на жалба до КЗЛД или до съда.

 

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни , да ги коригирате или изтриете, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни.

При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.