• Клинична Лаборатория
  • Микробиологична лаборатория
  • Други изследвания

В лабораторията се извършват всички видове клинико-химични изследвания, изследвания на кръв и  урина:

- коронавирус антитела пакет /SARS-CoV-2 IgM + SARC-CoV-2 IgG/

- кръвна картина

-липиден профил

-чернодробни изследвания

-изследвания за бъбречната функция

-туморни маркери

-хормони

-показатели за възпаление

-коагулационен статус


Read More

Извършват се всички видове микробиологични изследвания на секрети и телесни течности – гърлени, носни, генитални, раневи, урина, коронавирус антитела пакет /SARS-CoV-2 IgM + SARS-CoV-2 IgG/

Осигуряват се също и изследвания за чувствителност към антибиотици на изолираните бактерии.

Извършват се всички видове изследвания, свързани с издаването на здравни книжки, документи за постъпване в детски заведения и сключване на граждански брак.


Read More

Коронавирус антитела пакет качествен тест /SARC-CoV-2 IgM + SARC-CoV-2 IgG/

Коронавирус антитела Ig G количествен тест /SARS-CoV-2 IgG/

Серологични изследвания, изследвани на хламидии, спермограми. 

За удобство на пациентите лаборатория БИОИВ извършва вземане на биологичен материал в дома на пациента.

Резултати  могат да се получат по: електронен път, факс и куриер.

Пакет детска градина- ПКК, урина, чр. бацилоносителство, чр. паразити - 30 лв.


 

Read More