Коронавирус антитела пакет качествен тест /SARC-CoV-2 IgM + SARC-CoV-2 IgG/

Коронавирус антитела Ig G количествен тест /SARS-CoV-2 IgG/

Серологични изследвания, изследвани на хламидии, спермограми. 

За удобство на пациентите лаборатория БИОИВ извършва вземане на биологичен материал в дома на пациента.

Резултати  могат да се получат по: електронен път, факс и куриер.

Пакет детска градина- ПКК, урина, чр. бацилоносителство, чр. паразити - 30 лв.