В лабораторията се извършват всички видове клинико-химични изследвания, изследвания на кръв и  урина:

- коронавирус антитела пакет /SARS-CoV-2 IgM + SARC-CoV-2 IgG/

- кръвна картина

-липиден профил

-чернодробни изследвания

-изследвания за бъбречната функция

-туморни маркери

-хормони

-показатели за възпаление

-коагулационен статус