Извършват се всички видове микробиологични изследвания на секрети и телесни течности – гърлени, носни, генитални, раневи, урина, коронавирус антитела пакет /SARS-CoV-2 IgM + SARS-CoV-2 IgG/

Осигуряват се също и изследвания за чувствителност към антибиотици на изолираните бактерии.

Извършват се всички видове изследвания, свързани с издаването на здравни книжки, документи за постъпване в детски заведения и сключване на граждански брак.